Sundsvall

Oljesaneringen fortsätter

Arbetet med att sanera oljeutsläppet i Sundsvalls hamn, Tunadal, har pågått hela natten. Tre slamsugningsbilar har gått i skytteltrafik för att ta bort den olja som ligger intill kajen. Det finns fortfarande inga uppgifter om varifrån oljan kommer.

Klockan 9 nu på morgonen hålls ett möte för att diskutera hur arbetet ska gå vidare.