ÖREBRO

Experter granskar socialens handbok

Socialtjänsten i Örebro ska ta hjälp av experter på sociallagstiftning för att se över den handbok som används för handläggning av försörjningsstöd. Det skriver socialtjänsten i sitt svar till Länsstyrelsen med anledning av den tillsyn som Länsstyrelsen gör efter uppmärksamheten av de omdiskuterade imamintyg som begärt in av muslimska socialbidragtagare som skiljt sig.

Det var i januari som Sveriges Radio Örebro avslöjade att socialtjänsten i Örebro rutinmässigt krävt in särskilda intyg från en imam, när muslimska socialbidragstagare skiljt sig. Det här upplevdes som kränkande av vissa muslimer som menade att de tvingades rätta sig efter två lagar, både svensk och muslimsk, istället för bara en som alla andra.


Rutinen fanns beskriven i en handbok som enligt de båda socialcheferna ska ses över av två rådgivande experter inom socialtjänsten.

Handbok skrivs om
Avsnittet om att särskilt intyg ska begäras in om ett äktenskap upplösts enligt utländsk lag, eller annan kulturell/religiös sedvänja, har nu enligt socialchef Susanne Bergström tagits bort. För att undvika att handboken innehåller andra kränkande eller olagliga avsnitt, skall nu handboken skrivas om.

Diskrimineringsombudsmannen har kritiserat socialtjänsten i Örebro för att ha brutit mot svensk lag i samband med  begäran om imamintyg från muslimer. På Länsstyrelsen i Örebro säger socialkonsulent Ingemar Savonen att man säkerligen kommer att kritisera socialtjänsten i Örebro i efterhand, när man nu avslutar sitt tillsynsärende.