Skövde

Svartvik frias från bowlingaffären med Vetlanda

Det begicks inga formella fel när Skövde kommun beslöt att bryta löftet till Vetlanda Bowling om att få hyra den nya bowlinghallen i Arena Skövde, och istället hyra ut till Skövde Bowling.
Det framgår av den granskning som Skövde kommuns revisorer gjort av den inflammerade bowlingaffären.
– Inga formella fel har begåtts, bekräftar kommunrevisor Leif Eriksson i Skövde.

Det var i början av september i fjol, som tjänstemän på tekniska kontoret i Skövde skickade det som kallades en avsiktsförklaring till Vetlanda Bowling, efter att bolaget gått med på en högre hyresnivå än Skövde Bowling.

Men efter att valet mött stark kritik från det lokala bolaget började politikerna tveka.
Plötsligt den 22 november beslöt tekniska nämndens ordförande, Lennart Svartvik (c), att fråga politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott om valet av Vetlanda, dagen innan hyresavtalet skulle skrivas på.
– Men Svartvik fick inga råd från politikerna, säger Leif Eriksson.

Enligt revisorernas granskningsrapport var det helt rätt att Lennart Svartvik själv fattade beslutet att nobba Vetlanda och istället välja Skövde Bowling.
– När hyresavtalet sträcker sig över tio år är det tekniska nämndens ordförande som ska fatta beslutet.

Men trots att kommunledningen var medveten om att en domstolstvist med Vetlanda Bowling kunde kosta skattebetalarna i Skövde miljoner, beslöt den att låta Svartvik ensam välja bort Vetlanda.

Den 6 december tecknar kommunen istället hyresavtalet med Skövde Bowling, och tvingas nu betala ett skadestånd till Vetlanda Bowling på 450 000 kronor.