Strömstad

Lugnare skärtorsdag än väntat i Strömstad

Skärtorsdagsfirandet i Strömstad blev något stillsammare än förväntat. Den bedömningen gör polisen.

Knappt 30-talet personer fick tas omhand - de flesta för fylleri och de allra flesta från Norge.

Inga rapporterade misshandelsfall, men en del skadegörelse.

Enligt polisen är det inte lika mycket norrmän som firat skärtorsdagen i Strömstad i år, som det varit de senaste åren.

Rusningen till Systembolaget i Grebbestad tycks också ha uteblivet - trots det skärtorsdagsstängda Systemet i Strömstad.

Från resten av SR Västs område rapporterar polisen om en lugn skärtorasdagskväll och natt.