JÖNKÖPING

Första spadtag för dubbelspår kan tas

Trots massiva protester från allmänheten och stor politisk oenighet, så kan nu Jönköpings kommun komma att ta första spadtaget för dubbla järnvägsspår utmed Vättertranden.

Det är miljödomstolen som har sagt ja till att kommunen får fylla ut ett område kring järnvägsstationen för att i framtiden kunna bygga dubbelspåret.

Många Jönköpingsbor har protesterat mot planerna att bygga ut järnvägen utmed Vätterstranden. I dag går ett spår där, men majoriteten av kommunens politiker och Banverket vill bygga ut till dubbla spår för att lösa trängseln på banan med godståg och persontrafik.

Men inte ens politiskt är man överrens, moderaterna säger nej, och frågan är politiskt sprängstoff och kontroversiell.

Ännu har inget beslut tagits om att bygga ut järnvägen, men nu kan de första spadtagen för den här järnvägen ändå smygas igång.

För när kommunen i veckan fick klartecken från miljödomstolen att bygga en ny hamn, ja, då sa myndigheten även ja till att en stor del av jordmassorna som blir över läggs i ett område i sjön intill järnvägsstationen som en första del i utbyggnationen av dubbelspåret.

Peter Jernberg

peter.jernberg@sr.se