Vilhelmina

Skyddsjakt på lodjur

Naturvårdsverket har gett tillstånd till skyddsjakt på fyra lodjur i Vilhelmina norra och södra samebyar i Västerbottens län för att minska risken för skador på renskötseln. Det är mer än dubbelt så många föryngringar av lodjur i år jämfört med i fjol i de två samebyarna.

Det har varit problem i vinter med lodjur i Vilhelmina norra och södra samebyarna. Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på ett lodjur för att minska problemen, men inget djur har fällts än. Länsstyrelsen kan inte besluta om skyddsjakt på fler än ett djur, och därför har samebyn skickat ansökan till Naturvårdsverket. Ansökan gäller fyra djur.

- Vi bedömer att det inte finns några andra lämpliga lösningar än skyddsjakt för att minska risken för skador och för att underlätta ordnad renskötsel. Det kommer inte att påverka stammens långsiktiga status i landet, säger Anders Wetterin, biträdande chef för Viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande. 

Preliminära resultat från årets inventering av lodjur tyder på en stark ökning av stammen inom renskötselområdet. Det kan finnas cirka 130 föryngringar i år, vilket är betydligt mer än riktmärket för lodjursstammen inom renskötselområdet, som angavs i riksdagsbeslutet om Sammanhållen rovdjurspolitik.

I Västerbottens län är det 38 föryngringar jämfört med 23 i fjol. I år har länsstyrelsen dokumenterat 18,5 föryngringar av lodjur bara i de två samebyarna, 10,5 i Vilhelmina norra och 8 i Vilhelmina södra sameby. I fjol var det 9 konstaterade familjegrupper i de båda samebyarna.