FN:s säkerhetsråd kan utökas

Cypern och Tyskland föreslår att sju nya länder ska få bli medlemmar av FN:s säkerhetsråd, som då skulle utvidgas från 15 till 22 medlemsländer.

I mer än tio år har FN:s generalförsamling diskuterat hur man ska kunna utvidga säkerhetsrådet som är organisationens mäktigaste forum.

Bland de länder som tippas bli nya permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd finns Tyskland, Japan, Indien, Brasilien, samt någon ännu ej namngiven afrikansk stat.

FN har nu fem permanenta medlemsländer, som samtliga anses vara de segrande från andra världskriget: Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och USA.

Pakistan har reagerat negativt mot att Indien föreslås få en permanent plats och Italien har reagerat negativt på Tyskland.

En förändring av FN:s säkerhetsråd skulle kräva ett konsensusbeslut av de 192 medlemsländerna i FN.