Kvinnor i Tuve-Säve allt friskare

Kvinnor i 60-årsåldern, boende i Tuve-Säve har fått betydligt bättre hälsa bara på några år.

Orsaken tros vara att Tuve vårdcentral, som enda vårdcentral i Göteborg, under fyra års tid erbjudit alla 60-åringar hälsoundersökning och samtal om sin hälsa.