Mer kultur i skolan

Gotlands kommun vill ta del av regeringens skolsatsning Skapande skola, som ska ge barn och ungdomar mer kultur i skolan, särskilt under högstadietiden.

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har bestämt att söka om pengar hos Statens Kulturråd.

Totalt har regeringen anslagit 55 miljoner kronor för Skapande skola - motsvarande cirka 175 kronor per elev och år.