Sundsvall

Flygspaning efter olja

Kustbevakningen har inlett flygspaning för att se om någon olja från oljeutsläppet i Sundsvalls hamn har drivit ut till havs. Kustbevakningen fortsätter också utredningen av varifrån oljan kommer, prover har bland annat tagits på dom båtar som ligger i hamn.

När det gäller saneringsarbetet så är det miljökontoret i Sundsvall som har huvudansvaret och Erik Isaksson där säger till Radio Västernorrland att så här långt har mellan 5 och 7 kubikmeter olja plockats upp.