Mörkt för Seskarösågen

Det ser fortfarande mörkt ut för Seskarösågen utanför Haparanda. Ägaren Setra beslutade för några månader sedan att lägga ned sågverket och flytta en del av verksamheten till Kalix.

En räddningsgrupp med bland andra landshövding Per Ola Eriksson sammanträdde på onsdagen för att försöka hitta en alternativ lösning för Seskarö, bland annat om det går att starta vidareförädling.

Den 9 april ska löntagarkonsulten Lars-Gunnar Lendenius lämna en rapport om sågen, men Arbetsledarnas fackbas Bengt-Olov Innala ser ingen ljusning just nu och han kritiserar Setra för att vara ointresserad av sågen på Seskarö.