Halland

Risk för massförökning hos granbarkborrar

Enligt skogsstyrelsen är risken för massförökning av granbarkborrar allvarligare än någonsin efter de träd som fällts i vinter.

De områden i Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län som drabbats hårdast av vinterns stormar sammanfaller relativt väl med det område som drabbades av stormen Per 2007.

Varje extra tillskott av färskt granvirke innebär att granbarkborrarna kan föröka sig ännu mer.

- Det är därför viktigare än någonsin att färska vindfällen kommer bort från skogen före den 1 juli, säger Hjördis Astfeldt, regionchef Skogsstyrelsen.