Halland

Föräldralediga lärare "jobbar"

Under påsklovet kommer föräldralediga lärare runt om i Halland att bryta sin ledighet för att återgå till jobbet. Men eftersom att det inte finns några arbetsupgifter under lovet kommer dom vara hemma å ändå få lön.

En undersökning som SR Halland gjort visar att föräldralediga lärare i alla Hallands kommuner, bryter sin ledighet under loven.

Även lärare som jobbar deltid går in och jobbar heltid på loven för att få ut en heltidslön, vilket är helt okej enligt avtalet. För i föräldraledighetslagen står det att arbetstagaren, alltså läraren, själv får bestämma vilka dagar han eller hon ska vara ledig eller arbeta.

Ledigheten får delas upp i tre perioder för varje kalenderår och trenden i Halland visar att lärarna bryter sin ledighet under loven. Men vad lagen inte bestämmer är huruvida den föräldralediga läraren ska få lön eller inte under lovet.

Detta ska Sveriges kommuner och Landsting se över och hoppas kunna påverka i kommande avtal mellan lärarnas fackförbund och kommunerna. Men redan idag ska man som lärare vara medveten om att lov inte betyder att man får vara hemma.