Stockholm

Längre restid för pendlare

Bilister på E 4:an mellan Stockholm och Uppsala får från och med tisdag räkna med längre restid. Broarna över sjön Valloxen vid Knivsta ska renoveras och en väghalva kommer att var avstängd.

Halva vägen kommer i ett första skede att vara avstängd i tre månader. Sedan blir det ett uppehåll under sommaren och sedan renoveras den andra bron till hösten, och det blir en lika lång avstängning då.

Förbi arbetplatsen kommer det att bli en fil i vardera riktningen men om köerna blir för långa finns en beredskap att lägga in fler filer.

- Blir det för mycket köer så gör vi om trafikanordningarna, säger George Chamoun är broförvaltare vid vägverket region Mälardalen.

Ungefär 30 000 bilister passerar vägsträckan mellan Stockholm och Uppsala varje dygn.