borås

Få vill diskutera äldreomsorg

Brämhults kommundel i Borås riskerar att drabbas av en kostnad på 200.000 kronor för en konferens som kan komma att ställas in.

Kommundelen har åtagit sig att arrangera en internationell äldreomsorgskongress i maj i år. Men för få har anmält sig och kommundelens vädjan om bidrag från den centrala kommunkassan tycks klinga ohörd.