dalsjöfors

Behov av lägenheter för äldre

Det finns långt gångna planer på att bygga fler äldrelägenheter vid Dalhem i Dalsjöfors.
- Totalt kan det bli 50 till 60 nya lägenheter, berättar Micael Svensson (s) som är vice ordförande i lokalförsörjningsnämnden i Borås.

Dalhems servicehus byggdes 1973 och innehåller i dag 94 boendeenheter av olika storlek. Egentligen är det Toarpshus som äger Dahlem men pga av resursbrist hjälper Borås Stads Lokalförsörjningskontor till med projektering av den här om- och nybyggnationen.