ÖSTERSUND

Jananders Mattsson (m) lämnar uppdrag

Moderaten Jananders Mattsson lämnar uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i personal- och organisationsutskottet i Östersunds kommun.

- Politiken har tagit för mycket tid från familjen, säger Jananders Mattsson, som ändå fortsätter som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.