Jägarnas riksförbund vill skjuta fler lodjur

Nu ansöker Jägarnas riksförbund i Värmland till naturvårdsverket om att få skjuta ytterligare 20 lodjur.

Från början ansökte Jägarnas riksförbund, Jägarförbundet och länsstyrelsen gemensamt om jakt på 30 lodjur, för att spara på rådjursstammen, men fick bara tillstånd att skjuta tio.

Då lodjurens stam har ökat, påverkas den inte i någon märkbar omfattning av att fler djur fälls anser Jägarnas Riksförbund, som vill dra nytta av snön för att lättare spåra djuren.