Uppsala

Brand på institution

Vid 12-tiden idag brann det i ett kontorsrum på Evolutionsbiologiskt centrum på Norbyvägen i Uppsala. Brandkåren var snabbt på plats och kunde släcka elden, men lokalerna rökfylldes.

Brandbefälet vid räddningstjänsten säger att den troliga brandorsaken är en kupévärmare som stått påslagen och blivit för varm inne på kontoret. Ingen person skadades i branden.