Knivsta

30 min längre resa på E4

Bilister på E4 mellan Uppsala och Stockholm får från och med tisdag i nästa vecka räkna med betydligt längre restid. Det är broarna över sjön Valloxen vid Knivsta som ska renoveras och ena väghalvan kommer att vara avstängd.

- Vi har problem med kantbalkarna och räckena. De är i nuläget inte riktigt trafiksäkra. Det räcker med en mindre påkörning på räcket för att det ska hända en allvarlig olycka där, säger George Chamoun, broförvaltare vid Vägverket region Mälardalen.

Hur kommer detta att påverka trafiken på E4?

- Ja, det kommer att påverka. Det kommer bli köer i båda riktningar. Bilisterna kommer att få räkna med uppemot trettio minuters längre restid extra. Allt beror förstås på hur trafiken flyter på platsen för arbetena, säger George Chamoun.

Halva vägen kommer i ett första skede att vara avstängd i tre månader - sedan blir det ett upphåll under sommaren och sedan renoveras den andra bron till hösten och det blir en lika lång avstängning då. Förbi arbetplatsen kommer det att bli en fil i vardera riktningen men om köerna blir för långa finns en beredskap att lägga in fler filer.

- Vi kanske kör med 2+1-filer. Men vi får se hur det uvecklar sig, säger George Chamoun.