Judisk ilska över katolsk förbön

I katolska kyrkor hålls en traditionell förbön på långfredagen. Men i år är det strid om nya formuleringar i den latinska förbönen, som godkänts av påven. Judiska företrädare anser att den text som nu ska användas kan tolkas som antisemitism.

Det är tyska judar som upprörts av de nya påbuden från påven, som själv är tysk. Just han borde ha större förståelse för judars känslighet, säger en ledare i det tyska judiska centralrådet, till tidningen Frankfurter Rundschau.

I den traditionella katolska förbönen på långfredagen ingår en passus om judarna, som ju inte tror på Jesus som en frälsare och gudsgestalt.  

Genom århundradena och ända fram till 60-talet benämndes judar som trolösa i förbönen. Men sen dess har långfredagsbönen uttryckt tolerans för judendomen.

Men den nuvarande påven, tysken Joseph Ratzinger, känd som en konservativ kyrkoman, har nu alltså efter tre år på jobbet på nytt skärpt formuleringarna i den latinska versionen av långfredagsförbönen.

Där sägs nu: ”Låt oss be för judarna, att vår Gud lyser upp deras hjärtan så att de erkänner Jesus Kristus, alla människors frälsare”.

Den judiska tolkningen av de här nya buden från Vatikanen är att katoliker nu tänker börja missionera bland judar igen och försöka omvända dem. Och historiskt är judiska erfarenheter av kristen mission dåliga.

Just långfredagen var långt in på artonhundratalet den farligaste dagen på året för judar. Då blev den kristna synen att de bär skulden för Jesu död ofta handgriplig. Missionerandet övergick i våld och pogromer.

Den nya förbönen är ett steg tillbaka och den stimulerar antisemitism, enligt tyska rabbiner.

Flera ledande rabbiner har nu hoppat av från ekumeniska samtal med de tyska katolikerna senare i vår.

Också katoliker i Tyskland kritiserar påvens nya förbön. Hänsynslöst, är ett omdöme från en katolsk teologiprofessor.

Per Eurenius, Berlin
per.eurenius@sr.se