Nye Castro förändrar Kuba

När Raúl Castro nyligen efterträdde sin bror Fidel som Kubas president lovade han strukturella förändringar. Hittills har också en del förändringar genomförts, men knappast några strukturella.

Till skillnad mot sin bror och i stort sett alla andra kubanska ledare, så har Raúl Castro inte dragit sig för att beskriva de problem som landet dras med.

Alla absurda förbud som hämmar den ekonomiska aktiviteten, den låga produktiviteten inom nästan alla sektorer, men fram för allt inom det statliga jordbruket, de låga lönerna som inte ens räcker till det nödvändigaste och så vidare.

Raúl Castros ovanliga öppenhet väckte förhoppningar om snabba, och radikala, förändringar. Men än så länge rör det sig om ganska blygsamma åtgärder.

Kubanerna ska nu få köpa tv-apparater, dvd-spelare och datorer utan andra hinder än att dom måste betala i så kallade konvertibla pesos, en parallell valuta som ungefär motsvarar en dollar och som bara en minoritet av kubanerna har tillgång till.

Det ska också bli lättare att resa, och förmodligen kommer kubaner snart att få bo på samma hotell som turisterna.

Men den viktigaste förändringen är den som riktar sig till dom privata småbönderna, de ska nu fritt få köpa verktyg och andra produkter som behövs i produktionen. Visserligen kommer de varorna bara att finnas tillgängliga i två butiker på hela ön och priset kommer att vara i konvertibla pesos.

Men regeringen har också ökat priset på flera jordbruksprodukter och staten har lovat betala bönderna genast och inte, som hittills, dra ut med betalningen under månader och till och med år.

Det ryktas också om att delar av de statligt ägda jordar som nu ligger i träda ska göras tillgängliga för privata bondekooperativ.

Förändringar anas också inom områden som inte har med ekonomi att göra. Nyligen skrev Kuba under två viktiga FN-deklarationer om medborgerliga rättigheter.

Den växande oppositionella aktiviteten som inte minst märks på Internet där det numera finns flera oppositonspublikationer och en än så länge blygsam, men växande bloggsfär, den har tolererats på ett sätt som väckt vissa förhoppningar.

Några strukturella reformer kan man ännu inte tala om, men den korta tid som Raúl Castro suttit vid makten har åtminstone hållit förhoppningarna om förändringar vid liv.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se