Västernorrland

Boende skiljer folkgrupper

Många bostadsområden är för segregerade för att invandrare och svenskar ska kunna få bra kontakt och lära känna varandra och många invandrare tycker det är synd, det framkommer i en enkät som skickats ut av länsstyrelsen till invandrare och asylsökande i norrland.

Länsstyrelsen tycker att allmännyttiga bostadsbolag borde arbeta mer för att blanda kulturer.

Ett av de allmännyttiga bostadsbolagen som har områden som är uppdelade med många invandrare eller många svenskfödda är Mitthem i Sundsvall, Hans Selling är Vd och han säger att det är svårt att förändra.

– Precis som svenskarna som bor i Brüssel som söker sig till svenskar, har vi märkt det i våra områden att man gärna bor med de som pratar samma språk och det kan vi inte påverka, säger han.

Men även om man inte kan hindra människor så menar länsstyrelsen att allmännyttan borde vara ett föredöme bland fastighetsägare och arbeta för att motivera folk från olika kulturer att vilja bo tillsammans.

– Det är viktigt att stadsplanerare i olika kommuner försöker samarbeta om att försöka få fastighetsägare att motivera folk från olika kulturer att bo i olika områden, säger landshövding Gerhard Larsson.

Men Hans Selling säger att man bedriver ett sånt arbete idag men att det är svårt.

– Våra säljare försöker att prata med alla kunder och tipsa dem om andra områden, men vi kan inte tvinga någon.

Farzaneh Latifi invandrade till Sverige och Sundsvall för många år sedan och hon har nu själv valt att flytta till ett område med många svenskar, men när hon kom fick de en lägenhet tilldelad i ett redan invandrartätt område, de fick inte själva välja att bo i ett annat område.

– De sa att här ska ni bo och då gjorde vi det, men hade det varit idag skulle jag kanske ställt mer krav och frågat om vi inte kunde ha fått bo tillexempel i Haga där det bor bara svenskar, säger hon.

Men det var nu många år sedan hon kom till Sundsvall och enligt Mitthem ställer man nu alltid frågan och försöker styra både svenskfödda och utrikesfödda att välja ett område så att det blir mer integrerat.

– Ja det har vi gjort i Mitthem ända sedan 1995, att försöka prata med kunderna så att vi ska få en bättre spridning, säger Hans Selling.

men Farzaneh Latifi är förvånad, hon har aldrig hört någon vän eller släkting som fått den frågan av mitthem.

– Nej aldrig, till och med för några år sedan när en släkting till mig kom hit, fick dem en lägenhet i Nacksta, där ska ni bo, de fick inte välja alls, säger hon.

Enligt landshövding Gerhard Larsson för man nu frågan med länets bostadsbolag och hoppas att få mer integrerade bostadsområden.

– Det vore ju tråkigt om man måste införa tvingande åtgärder om var folk ska bo, det finns alltid sådana alternativ att ta till men vi är inte i ett sådant läge nu, säger han.