Revisorkritik för passiv nämnd

Tekniska nämnden i Ronneby får allvarlig kritik från kommunens revisorer.

Revisorerna skriver i sin revisionsrapport för 2007 att nämnden varit för passiv.

Till exempel har det inte gjorts någon plan för hur kommunens byggnader ska underhållas.

Nämndens ordförande Bengt-Christer Nilsson (s) tar kritiken på allvar men säger att han tycker den är orättvis.

Han berättar att de håller på att anställa en projektingenjör som ska jobba med planen och att de väntar på att få en ny byggchef tillsatt. Den förre avgick i somras. Han säger att han tycker nämnden gjort tillräckligt utifrån vilka möjligheter de hade.

Men revisorn Kjell GG Johansson är ändå kritisk och menar att nämnden hade pengar nog för att göra underhållsplanen.

På torsdag kommer frågan att diskuteras i kommunfullmäktige i Ronneby. Då ska tekniska nämnden få föklara sig inför fullmäktige som ska ta beslut i frågan.

Revisorerna har gett tekniska nämnden en anmärkning men föreslår ändå kommunfullmäkte att ge nämnden ansvarsfrihet.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se