Sundsvall

Oljesaneringen i hamnen fortsätter

Just nu på lördagsmorgonen håller räddningstjänsten och kustbevakningen på med att lägga ut en lång läns som ska kunna suga upp oljeskimmer som finns på vattenytan efter oljeutsläppet i Sundsvalls hamn.

Kustbevakningen ska också inspektera vattnen i omgivningarna för att se om oljan spritt sig.

Men läget upplevs stabilt säger Lena Eriksson på miljökontoret.