Stockholm

Nyföddas föräldrar utbildas mot våld

Blivande föräldrar i Stockholm ska få utbildning om riskerna med att skaka spädbarn. Det skriver Svenska Dagbladet.

Vid tre olika tillfällen, före och efter barnets födelse, ska föräldrarna få information om vad en våldsam skakning av ett spädbarn kan leda till. 

I ett första steg hålls utbildningen på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och förlossningar i Södersjukhusets upptagningsområde. Utbildningen startar nästa år.

Spädbarn som skakas kan få svåra neurologiska skador, som cp-skador, blindhet, kramper och förståndshandikapp.

I slutet av april väntas landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd fatta beslut om informationen.