Norrköping

20 jobb bort i Norrköping

Tillverkningsföretaget UWE-verken lägger ner sin produktion i Norrköping. 20 av företagets ungefär 50 anställda blir av med jobbet när företaget flyttar all serietillverkning till Polen, uppger Folkbladet.

Anledningen är dålig lönsamhet. Kvar i Norrköping blir tjänsteverksamhet som ska stå för utveckling och marknadsföring.