Vakt på akuten

Sunderby sjukhus får en särskild vakt som bara ska bevaka akutmottagningen på kvällar och nätter. På hela sjukhuset har de nuvarande vakternas ingripanden mot störningar ökat med det dubbla sedan fem år. Värst är det med hot och våld mot personalen på akuten.

Arbetsmiljöverket rapporterar att under förra året gjordes 30 till 40 tillbudsanmälningar av akutmotagningens personal där hot och våldsinslag förekom.

Arbetsmiljöverket konstaterar i sin rapport från akutavdelningen att de fann många brister på avdelningen , bland annat hade man inte gjort riskbedömningar och man hade kontrollerat larmfunktioner dåligt.

Skyddsombudet Erika Olsson, Vårdförbundet, Sunderby sjukhus:

- Våld och hot mot personalen ökar. Därför är en vakt som är stationerad på akuten efterlängtad ! Vi har bra kontakt med polisen, men där är det neddragningar och sjukhuset ligger ju en bit utanför Luleå.

- Det som vi ser mest är att drogerna ökar. Vi får ta sparkar och hot.

Enhetschefen Astrid Rendahl, är nöjd över att få en vakt bara för akuten på kvällar och nätter. Resten av dagarna finns vakter som bevakar hela sjukhuset :

- En vakt blir en bra skyddsåtgärd, säger hon. Det kommer ibland in hela gäng med en patient och det stör på avdelningen. Dom kan vara bråkiga.

Våra lokaler är inte bra för att kunna avvisa störande personer . Där hoppas vi också på en ändring, säger Astrid Rendahl.

I norra Sverige finns inget sjukhus som har en egen vakt stationerad på akuten. Inte ens det största , Umeå stora regionsjukhus, har speciella vakter på akutmottagningen. Men personalen efterlyser det med kraft.

I Stockholm har de största sjukhusen egna akutvakter.

Inger Marklund SR Norrbotten