Västernorrland

Fler lider av spelmissbruk

Allt fler spelmissbrukare söker hjälp för sitt missbruk via Stödlinjen, det visar färsk statistik från Folkhälsoinstitutet:

Till Stödlinjen kan både spelmissbrukare och deras anhöriga ringa anonymt för att få råd och hjälp. Nätpoker är den spelform som flest söker hjälp för - och också den spelform som nästan helt domineras av män. Andelen kvinnor som söker hjälp har ökat men forfarande är närmare 83 procent män.

Statistiken visar också att de flrsta som har ett spelmissbruk är i åldrarna 18 - 34, ungomar under 18 år har minskat även om Stödlinjen konstaterar att den yngste som sökte hjälp vbara var 12 år.

De flesta som söker hjälp för sitt seplmissbruk har arbete - även om det finns en viss ökning bland arbetslösaoch ålderspensionärer.

Förutom nätpoker är olika fomer av Vegas och automatspel det som skapar de största spelproblemen.