Fria höns tvingas andas dålig luft

Den svenska hönan blir allt friare. 60 procent av alla värphönor får gå fritt och sprätta, men priset är högt som hönorna tvingas betala för sin frihet. Luften i hönsstallarna är ofta dålig med mycket damm och höga ammoniakhalter.

Det är betydligt mer damm och högre ammonikahalter i ett hönshus med frigående hönor därför använder äggproducenten Mikael Lindberg från Musteryd i södra småland alltid gasmask när han arbetar i sitt hönsstall med 8000 frigående höns.

Den svenska sprätthönan är visserligen fri men till priset att hon måste tåla en betydligt sämre luft än hönorna som lever i bur.

-Det här är en anpassning till verkligheten, Det är svårt att i ett frigående system komma under 10 ppm ammoniak som är gränsvärdet för burhönsen. I stallar med frigående höns fär man ha ammonikhalter upp till 25 ppm och det irriterar hönsens ögon , säger Ragnar Tausson professor i fjäderproduktion.