Fallet Kim överklagas

Fallet Kim, där en pojke togs från förälrarna readn på BB för att mamman hade epilepsi, överklagas nu till kammarrätten på föräldrarnas begäran.

Anledningarna är flera säger familjens offentliga biträde och ombud, advokat Anita Wikefelt till Nyheterna.

- Föräldrarna har bett mig överklaga och dessutom har ny bevisning framkommit, säger hon.

Advokat Anita Wikefeldt tänker nu kalla vittnen till kammarrätten som känner familjen, och som har uttalat sig kritiskt. Vittnen som faktiskt aldrig tänkt tanken att mamman inte skulle kunna sköta sitt barn, och vars åsikt inte finns med i socialförvaltningens utredning, som länsrättens dom grundar sig på.

Pojken placerades i familjehem eftersom mammans epilepsi betraktades som en säkerhetsrisk och mannen bedöms inte kunna ta hand om barnet. Att frånta föräldrarna vårdnaden har kritiserats hårt både från svenska epilepsiförbundet och från sjukvårdspersonal.

Det var föräldrarna själva som hade bett om hjälp för att under de fyra timmar varje förmiddag mannen var på svenskundervisning, så skulle mamman få hjälp för föräldrarna tyckte inte själva att det var lämpligt att hon var ensam med bäbisen på grund av risken för epileptiska anfall.

I stället placerades barnet i familjehem. Ett beslut som nu överklagas av familjens advokat.

Karin Malmsten
karin.malmsten@sr.se