enköping

Drömpark kan vara full av föroreningar

Drömparken i Enköping kan komma att behöva grävas upp. Ett konsultföretag har klassat området som högriskområde och just nu pågår undersökningar av marken.

Så sent som 1949 gick där tre järnvägsspår, oljetankvagnar, en skrotfirma och träindustri fanns på området. Roland Stenebo, miljöinspektör på Enköpings kommun säger till Uppsala Nya Tidning att den olja och bensin som finns i marken knappast är hälofarlig, däremot kan de klorerade lösningsmedel som det också finns spår av, vara hälsofarliga.