Norrköping

Eon får bränna mer sopor på Händelö

Miljödomstolen ger energibolaget Eon tillstånd att bygga en ny förbränningspanna vid anläggningen på Händelö utanför Norrköping.

Förutom träbränsle skall sopor och impregnerade träprodukter förbrännas för att bli värme och el.

Kritik har riktats mot den utökade verksamheten pågrund av befarade ökade utsläpp till luft och vatten.

Miljödomstolen anser att verksamheten kan bedrivas utan större miljöpåverkan under förutsättning att rökgasrening och reningsutrustning till vatten sköts på rätt sätt.