enköping

Djurägare bryter mot djurförbud

Alla de 14 djurägare i Enköpings kommun som år 2006 fått djurförbud, har brutit mot förbudet under 2007. De har inte gjort sig av med djuren inom den tidsram som Länsstyrelsen givit dem och polisen fick därför omhänderta djuren.

Hälften av djurägarna hade dessutom skaffat nya djur och flera av dem vanvårdade även de nya djuren. Preskriptionstiden är i vissa fall två år och många förundersökningar läggs ner. Annika Eklund, kommunnens djurskyddsinspektör, säger till Enköpingsposten att samhället skickar ut fel signaler. Hon tycker att det måste vara kännbart för djurägaren att vanvårda djur.