Kristianstad

Brist på bin trots fler odlare

När antalet biodlare i Sverige fortsätter att minska så går Kristianstads biodlare mot strömmen och fortsätter att öka i antal.

Lennart Nilsson som varit aktiv biodlare i Kristianstad i över 50 år menar på att anledningen till det växande intresset i kommunen är föreningens ihållande arbete med att aktivera sina medlemmarna.
I östra Skåne finns enligt Lennart Nilsson idag 70-80% av alla landets fruktodlare vilket gör att det trots det ökande antalet biodlare ändå är brist på bin.
Och bina är en nödvändighet för att fruktindustrin ska fungera. Med bin så blir frukterna större och dessutom blir fler blommor befruktade vilket i sin tur innebär en säkrare skörd.