Eslöv

Ny satsning på biodiesel

Trots stigande rapspriser och en het debatt kring om biobränslen är miljövänliga eller inte, öppnar snart Skånes tredje biobränsleanläggning. På Slättängs gård, utanför Eslöv, byggs nu den nya anläggningen.

Tillgången på raps är stor i området, och man undviker onödiga transporter genom att bygga anläggningen på Slättängs gård. Trots stigande rapspriser och en het debatt kring om biobränslen är miljövänliga eller inte, öppnar snart Skånes tredje biobränsleanläggning. På Slättängs gård, utanför Eslöv, är bygget i full gång.

Claes Ramel är en av de ansvariga bakom bygget som till sommaren kommer att vara en färdig biobränsleanläggning, som ska försörja intresserade åkerier runt om i Skåne med rapsdiesel.

Tanken med att bygga fabriken just på Slättängs gård, utanför Eslöv, är att tillgången till raps är stor i området, och att man då undviker onödiga transporter. Claes Ramel tror på anläggningens framtid trots stigande rapspriser.

- Idag har vi ett rapsoljepris som gör det näst intill olönsamt att tillverka biodiesel. Men jag tror att det faller tillbaka till de nivåer som varit, säger Claes Ramel.