ÖREBRO

Ansvarig vill ha vårdjour på akuten

Varje månad är det ungefär 100 patienter som får vända i dörren på Akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro. De hänvisas istället till någon vårdcentral eftersom de inte bedöms så allvarligt sjuka att de behöver akutvård. Nu vill akutens medicinskt ansvarige läkare, Jan Bergman, att vårdcentralernas jourmottagning borde flyttas från Nygatan till USÖ.

Att han tycker det beror främst på att de flesta patienter som avvisas, oftast gör det på kvällar och helger.

Därför vore det bättre om jourmottagningen fanns på USÖ, menar han.

Enligt Jan Bergman är det betydligt fler än de 100 i månaden som inte släpps in, som egentligen inte behöver vårdas på akuten. Genom den nya enhetliga bedömning av alla patienter som införs senare i vår på akuten, som kallas Triage och som SR Örebro berättat om tidigare, räknar Jan Bergman med att snart kunna visa siffror på hur många det är som egentligen  skulle kunna ha sökt vård någon annanstans än på Akuten.

Men på vårdcentralerna i Örebro finns det ett motstånd mot att öppna en vårdcentral på sjukhuset. Eva-Britt Jansson är verksamhetschef på Adolfsbergs vårdcentral och tycker att det är pedagogiskt bättre att lära patienterna var de ska söka vård.