"Det går för långsamt"

Snart kan det bli aktuellt med personalliggare och oanmälda besök från Skatteverket även för byggbranschen. Riksdagens skatteutskott är positiva till att lagen vidgas och nu utreds frågan på finansdepartementet.

Men facket tycker att det tar för lång tid. Hans Olsson är ordförande för Byggnads avdelning Uppland.
- Som vanligt kan man ju fundera på varför saker och ting ska behöva ta så lång tid. Hotell- och restaurangbranschen lyckades införa det här på ganska kort tid och fick gott utfall av det. Erfarenheterna borde redan finnas i riksdagskansliet så jag tycker inte att det borde behöva ta ett år till, när dessutom de parter som finns frivilligt gått in och erbjudit sig att medverka, säger Hans Olsson.

Riksdagens skatteutskotts ordförande moderaten Lennart Hedqvist från Uppsala, menar att utskottets ledamöter är positiva till att lagen vidgas men att det kommer att dröja till nästa år.
- När riksdagen behandlade ärendet för två veckor sedan så beskrev vi att en proposition ska kunna komma senast nu till hösten, och då är den tidigaste tidpunkten när den här utvidgningen kan ske första januari 2009.

En ny lag om personalliggare och oanmälda besök från skatteverket skulle alltså kunna bli verklighet nästa år. Redan nu har byggbranschens arbetsgivarorganisationer och fack själva tagit fram ett identitetskontrollsystem för byggarbetsplatserna. Men det bygger på att beställarna kräver identitetskontroll, lagstiftningen skulle gälla för alla byggarbetsplatser.
- Seriösa byggföretag har ju ingenting att frukta utan tycker bara det är bra med ordning och reda, säger riksdagsledamoten Lennart Hedqvist (m).

Christine Odén
christine.oden@sr.se