Robertsfors

Nysätragårdens anställda upprörda

Personalen på äldreboende Nysätragården i Robertsfors kommun protesterar mot planerna på att verksamheten inte ska drivas i kommunal regi.

Enligt ett beslut i Robertsfors hälsoförbund ska boendet säljas ut till privata företag eller drivas av personalen via intraprenad.

I en skrivelse från personalen till kommunen beskrivs förslaget som ett val mellan pest och kolera. De anser att verksamheten efter flera tuffa år nu hittat en form som både ger vårdtagarna bra service och de anställda en fullgod arbetsmiljö

- När vi nu äntligen efter flera år med underbebammaning äntligen blivit tillräckligt många, så ska det ändras, det säger Monica Eriksson som arbetat åtta år på Nysätragården

Personalen är också kritiska att de fick information via tidningarna och att ingen dialog förts med de anställda.

Nu har de bildat en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på hur personalen ser på framtiden

Kommunalrådet centerpartisten Lars Läckström erkänner att frågan hittills hanterats på ett osmidigt sätt, delvis på grund av att hälsförbundet ensidigt gått ut med förslaget utan att ha förankrat det hos kommun och de anställda

Han säger att något slutgiltigt beslut ännu inte tagits om Nysätragården ska drivas av ett privat företag, av personalen via intraprenad eller om verksamheten som idag skötas av kommunen.

Det viktigaste är att verksamheten blir bra för både de boende och anställda.

Ett beslut om framtiden för Nysätragården kommer att fattas inom de närmaste veckorna säger Lars Bäckström