Kappelshamnstomt köpt av trio

I slutet av förra året sålde staten mark vid Kappelshamnsviken. Det är tre män som har köpt tomten för drygt en miljon kronor.

Det är Peter Borg och Mikael Norberg, som bor i Stockholm och Peter Jacobson i Visby som tillsammans har köpt den 6,5 hektar stora strandtomten Hall Västö 1:9 vid Kappelshamnsviken.

Fastigheten, som innefattar en halv kilometer lång strandlinje och en 200 meter lång pir, köptes för 1 010 000 kronor. Och enligt köpekontraktet ska området användas till rekreation, men en av köparna, vill vänta med att uttala sig om vilka planer de har tills han och kompanjonerna får tillträde till marken.
Området ligger delvis inom strandskyddat område, och detaljplan saknas, vilket kan försvåra framtida byggplaner. Tidigast om tre månader förväntas de nya ägarna få tillträde. 

Tidigare har platsen använts som oljelagringsplats, men den avvecklades på 80-talet då byggnader revs och marken sanerades.

På området ligger också ett bergrum, som statens geologiska undersökning, SGU, kommer att ha fortsatt tillgång till.