Kristianstad

Brist på bin i fruktindustrin

Antalet biodlare i Sverige fortsätter att minska. Men biodlarna i Skåne är mer aktiva.

I östra Skåne finns 70-80 procent av alla landets fruktodlare vilket gör att det trots det ökande antalet biodlare ändå är brist på bin.

– Nybörjarkurserna har gett många nya medlemmar, säger Lennart Nilsson, biodlare från Kristianstad,

Lennart Nilsson, som varit aktiv biodlare i Kristianstad i över 50 år, menar på att anledningen till det växande intresset i kommunen är föreningens ihållande arbete med att aktivera sina medlemmar.

I östra Skåne finns enligt Lennart Nilsson idag 70-80 procent av alla landets fruktodlare vilket gör att det trots det ökande antalet biodlare ändå är brist på bin. Bina är en nödvändighet för att fruktindustrin ska fungera. Med bin så blir frukterna större och dessutom blir fler blommor befruktade vilket i sin tur innebär en säkrare skörd.