Boende vill minska krogbuller

Några boende i Visby innerstad vill att kommunens regler för buller från restauranger och uteserveringar under nätterna ändras.

De boende vill att det inte ska ges möjlighet till tolkning i  reglerna.

I dag är det så att höga ljudnivåer bara i undantagsfall kan tillåtas efter klockan 24. Men speciellt under sommaren är det svårt att skilja på det som sker regelbundet och det som bara sker undantagsvis.

Därför tycker de boende i innerstaden att musik inte ska få spelas högt efter klockan 24 över huvud taget och de vill nu att kommunen ändrar på reglerna.