Ygne fiskeläge

Grannar överklagar fiskebodar

Tillståndet för ägaren till Ygne fiskeläge att få sätta upp sju nya strandbodar för att ersätta äldre bodar som rivits överklagas av grannarna.

Byggnadsnämnden gav tidigare i år bygglov med hänvisning till att länsstyrelsens detaljerade krav för att ge strandskyddsdispens gjorde det möjligt att sätta upp strandbodarna.

Men grannarna hävdar att bygglovet innebär att Ygne fiskeläge är på väg att förlora sitt ursprungliga utseende och oroas för att området förvandlas till en semesterby.

Det skulle göra att allmänhetens möjligheter att vistas vid fiskeläget och på stranden försämras, tror grannarna som överklagat bygglovet till länsstyrelsen.