K-märkning av fritidsbåtar införs

Sjöhistoriska museet i Stockholm inför en ny K-märkning av fritidsbåtar med start i år. Om en vecka, den sista mars, vill man ha remissvar från alllmänheten, föreningar och organisationer på hur en sådan k-märkning ska se ut.

Eva Berglund Törnblom, intendent på museet, säger att det är ett sätt att försöka bevara gamla träbåtar och behålla dem i Sverige.

– Behovet är jättestort. Träbåtarna försvinner i rasande fart. Det inte många kvar. För varje år försvinner det båtar. Det vi är vana vid att se idag, det är borta i morgon.

Sedan år 2001 utför Statens maritima museer, där Sjöhistoriska ingår, kulturhistorisk märkning av fartyg, som en uppmuntran, stöd och en hjälp till fartygsägarna i deras förvaltning av det kulturhistoriska värdet som fartygen utgör.

Nu vill museet att även fritidsbåtar ska k- märkas.

Flera kriterier
Man sätter upp vissa kritierier, som att båten ska vara sjösatt före år 1961, att dess ursprung ska kunna härledas via ritningar eller liknande, och att den inte ska vara för hårt restaurerad så att båttyppens signum gått förlorat och liknande.

Just detta, hur kraven för att få en fritsdbåt k- märkt ska se ut, vill Sjöshistoriska museet nu han synpunkter på senast den sista mars, innan man senare i år inför k-märkningen på försök i två år.

Jämför med Bubbla
Eva Berglund Törnblom gör den här jänförelsen för att visa vilka fritidsbåtar som kan bli aktuella för en k-märkning:

– Vanliga båtar, som vi är så vana att se, folkbåtar, Mälar 22:or, Neptunkryssare, ruffade snipor. Det är fullt jämförbart med en Volkswagen från 1960-talet.

Johan Westerberg
johan.westerberg@sr.se