Söta drycker förstör ungas tänder

Ökad komsumtion av söta drycker gör att frätskador på ungas tänder blir allt vanligare. På 25 år har konsumtionen av söta drycker ökat från 30 till 90 liter per person och år och ökningen är alltså tydligast bland ungdomarna.

På folktandvården i Östersund märker man tydligt att antalet unga patienter med frätskadade tänder ökar och det är skador som är betydligt mer komplicerade att laga än hål i tänderna.

- Det här handlar om livsstil och det är svårt att påverka unga människor att ändra beteende, det är oroande inför framtiden säger Ann Cristin Fagerman, tandläkare på folktandvården i Östersund, till SR Jämtland.