Vilhelmina

Skyddsjakt på lo

Ett förtydligande till ett tgm vi sände i går gällande skyddsjakt på fyra lodjur i Vilhelminaområdet.

Enligt Naturvårdsverkets tillstånd för skyddsjakten är det Samebyarnas jaktledare som äger jakträtten till denna skyddsjakt, ingen annan. Den ordinarie skyddsjakten är avslutad sedan tidigare i hela länet.