دوشنبه ۲۴ مارس ۲۰۰۸، ۲۵ فروردین ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
  
                                  نوروزتان پیروز    
                          

                          دومین برنامه نوروزی پژواک

 با آرزوی مجدد برای داشتن سالی پر از زیبایی، صلح و سلامتی،  شما شنوندگان و ببیندگان گرامی را به شنیدن دومین برنامه ی نوروزی پژواک دعوت می کنیم.

  


                                 GLAD PÅSK

  
امروز بیست و چهارم مارس و  Annandag påsk  است. Påsk  یا عید پاک از روزها و اعیاد بزرگ و مهم مسیحیان است و براساس نوشته ها و گفته های شماری از پژوهشگران  این روز  شباهت هایی نیز با برخی از مراسم و یا روزهای بزرگ ایرانی دارد. برای آشنایی بیشتر با این روز و نیز شباهت های میان آن با ازجمله نوروز،  شما را به شنیدن گفته ها و توضیحات فاطمه بهروز، نویسنده، مترجم و پژوهشگر که ازجمله دراین زمینه تحقیقاتی انجام داده، جلب می کنیم.