Bättre samordning för långtidssjuka

Slå ihop försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten för dem som är förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Det föreslår socialdemokraternas så kallade rådslag för välfärd. Tanken är att det skulle underlätta för människor att komma tillbaka till arbetslivet.

– Jag tror att det är nödvändigt, eftersom ett av problemen i dag är att man inte kan få de åtgärder som bedöms behövas för att man ska få hjälp tillbaka till livet och till arbetslivet. Därför behövs en påse pengar som följer vissa individer, säger Ylva Johansson, ordförande i socialdemokraternas välfärdsrådslag.

Ylva Johansson anser att hjälpen till dem som är långtidssjukskrivna, förtidspensionerade eller går på socialbidrag, många gånger misslyckas därför att myndigheterna har svårt att samordna sina insatser.

Hon vill nu samla resurserna på ett ställe och där den som söker hjälp bara ska behöva vända sig till en person oavsett om det handlar om att till exempel pröva på att jobba eller få rehabilitering. I stället för att som nu tvingas ha kontakt med både arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Hur det exakt ska organiseras vill Ylva Johansson inte säga idag. Även om hon tror att det kommer att krävas en helt ny myndighet om det ska fungera.

Miljöpartiet som kan komma att ingå i en framtida koalitionsregering med socialdemokraterna vill slå ihop a-kassan med sjukförsäkringen till ett enda system.

Men så långt är inte Ylva Johansson beredd att gå.

– Det är jag väldigt tveksam till att göra. Det är naturligtvis så att de allra flesta som får sjukpenning inte behöver några komplexa sammansatta insatser, utan de får sin sjukpenning under tiden som de vårdas för t ex ett brutet ben och kan sedan återgå till arbetet, säger Ylva Johansson.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se