sörmland

Färre fälls för fusk på högskolor

Trenden med allt fler fuskare på landets universitet och högskolor tycks ha brutits. Mellan åren 2001 och 2006 ökade antalet fällda studenter från 127 till 482 stycken. Men förra året sjönk antalet till 437, enligt statistik från Högskoleverket som Dagens Nyheter har tagit del av.

På Mälardalens högskola har i snitt 0,26 studenter fällts för fusk under 2007 vilket gör att skolan hamnar på åttonde plats bland landets högskolor, flest fällningar i relation till det totala antalet studenter har Södertörns högskola.

En förklaring till att färre tycks fuska kan vara att högskolorna i dag använder särskilda dataprogram för att avslöja studenter som plagierar texter från Internet.