Dyrköpt frihet för hönor

60 procent av alla värphönor får idag gå fritt och sprätta men priset som hönorna får betala för sin frihet är högt.

Luften i hönsstallarna är ofta dålig med bland annat höga ammoniakhalter och mycket damm.

Äggproducenten Mikael Lindberg från Musteryd i södra Småland har 8000 sprätthöns som går fritt i hönshuset, men luften är så dålig inne hos hönorna att han tvingas använda gasmask när han jobbar i hönshuset.

Dålig luft är befrielsens pris för den frigående sprätthönan.

Djurskyddslagen tillåter mer än dubbelt så höga ammoniakhalter i ett hönshus med frigående sprätthöns än i ett burhönsstall, där koncentrationen ammoniak inte får vara högre än 10 ppm.

Sprätthönan däremot måste tåla ända upp till 25 ppm ammoniak annars hade det inte varit möjligt för myndigheterna att godkänna stallar med frigående höns.

Den dåliga luften med damm och ammoniak irriterar hönsens ögon har hönsforskare slagit fast.

Det är utgödslingen som är flaskhalsen. Sprätthönan släpper avföringen på golvet i ströbädden som de går.

Hönsstallar med burar är mycket lättare att hålla rena med gödselmattor som kontinuerligt tömmer hönsstallet på gödsel.